Σεμινάρια ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιομηχανίας

To LCEducational αναγνωρίζοντας ότι η Κύπρος βασίζει μεγάλο κομμάτι της οικονομίας της στον τουρισμό το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα πληθώρα θέσεων εργασίας στον κλάδο αποφάσισε όπως ενισχύσει το τμήμα οργάνωσης σεμιναρίων για την Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία.

Η πολιτική μας για την δημιουργία αυτών των σεμιναρίων, βασίζεται στο γεγονός ότι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών θα πρέπει να συνδυάζει και συγκεκριμένη επαγγελματική εργασία, με την οποία οι εκπαιδευτές μας θα μεταφέρουν τεχνολογικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία στους πελάτες, μέσω στενής ομαδικής συνεργασίας με τον πελάτη μας δηλαδή τα στελέχη και το προσωπικό της επιχείρησης.

Στόχος η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικού κόστους και με την ευελιξία προσαρμογής στις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Οι συνεργάτες-εκπαιδευτές του LCEducational είναι άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες ή/και ακαδημαϊκοί, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές με εμπειρία όχι μόνο στη Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό.

Πολλές από τις προσφερόμενες καταρτίσεις είναι εγκεκριμένες και συγχρηματοδοτούμενες από την ΑνΑΔ. Ως ένας σύγχρονος και ευέλικτος εκπαιδευτικός οργανισμός, μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, οργανισμού, ή άλλου φορέα με στόχο την αναβάθμιση των προσόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού όπως και των ιδίων των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το LCEducational έχοντας ως στόχο τη δημιουργία αξιόλογων στελεχών στη τουριστική βιομηχανία, εισάγει στο εκπαιδευτικό της ενεργητικό μια σειρά Σεμιναρίων τα οποία περιλαμβάνουν τις πιο κάτω ενότητες.

Τμήματα ανώτερης και ανώτατης διοίκησης

- Βέλτιστες Πρακτικές ασφάλειας (HOSPITALITY SECURITY FOR DUTY MANAGERS)
- Θετική Ψυχολογία στο χώρο εργασίας.
- Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και ενίσχυση ομαδικού πνεύματος
- Αποτελεσματικοί τρόποι Διαχείρισης «Ειδικών Πελατών»
- Σεμινάριο εργασιακών σχέσεων «ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ»

Τμήματα οροφοκομίας

- Βασικό εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οροφοκομιας
- Σεμινάριο Εξυπηρέτησης πελατών στα τμήματα οροφοκομιας.
- Σεμινάριο Εξυπηρέτησης Συναισθηματικά Φορτισμένων Πελατών
- Σεμινάριο Επικοινωνία & Συμπεριφορά
- Σεμινάριο Αντιμετώπιση Αντιρρήσεων, Παραπόνων & Δύσκολων Πελατών
- Σεμινάριο Συνεργασία άλλων τμημάτων & και τμήματος οροφοκομιας.
- Εντατική εκμάθηση Ρωσικής και Αγγλικής Γλώσσας για Υπαλλήλους Ξενοδοχείων.

Τμήματα κουζίνας

- Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
- Σεμινάριο ετοιμασίας μενού (Μπουφέ και Α Λα Καρτ)
- Σεμινάριο Επικοινωνία και Συμπεριφορά.
- Σεμινάριο Ορθής Εξυπηρέτησης και Χειρισμού Παραπόνων.
- Σεμινάριο Βασικές αρχές οινολογίας
- Εντατική εκμάθηση Ρωσικής και Αγγλικής Γλώσσας για Υπαλλήλους Ξενοδοχείων.
- Συνεργασία Κουζίνας και άλλων τμημάτων
- Κοστολογήσεις μενού.

Τμήματα εστιατορίου

- Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
- Σεμινάριο Εξυπηρέτηση πελατών στα τμήματα εστιατορίων.
- Σεμινάριο Εξυπηρέτηση Συναισθηματικά Φορτισμένων Πελατών
- Σεμινάριο Επικοινωνία και Συμπεριφορά.
- Σεμινάριο Ορθής Εξυπηρέτησης και Χειρισμού Παραπόνων.
- Σεμινάριο Τεχνικές Ξενοδοχειακών Πωλήσεων
- Σεμινάριο Βασικές αρχές οινολογίας
- Εντατική εκμάθηση Ρωσικής και Αγγλικής Γλώσσας για Υπαλλήλους Ξενοδοχείων

Τμήματα υποδοχής

- Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Hospitality
- Εξυπηρέτηση Πελατών
- Εξυπηρέτηση Συναισθηματικά Φορτισμένων Πελατών
- Επικοινωνία & Συμπεριφορά
- Αντιμετώπιση Αντιρρήσεων, Παραπόνων & Δύσκολων Πελατών
- Αρχές Επιτυχημένης Εμφάνισης
- Τεχνικές Πωλήσεων στο τμήμα κρατήσεων.
- Συνεργασία τμημάτων υποδοχής & άλλων τμημάτων
- Εντατική εκμάθηση Ρωσικής και Αγγλικής Γλώσσας για Υπαλλήλους Ξενοδοχείων
- Αποτελεσματικοί τρόποι Διαχείρισης “Ειδικών Πελατών» (τρίτη ηλικία, άτομα με αναπηρίες κ.τ.λ)

Τμήματα συντήρησης

- Τρόποι εξοικονόμησης ενεργείας.
- Συνεργασία και τρόποι επικοινωνίας με τα άλλα τμήματα

Ασφάλεια & υγιεινή

- Ασφάλεια και Υγιεινή τροφίμων
- Ασφάλεια και Διαχείριση υλικών καθαρισμού
- Έκθεση Επικινδυνότητας (Risk Assesement)
- Ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
- Συστήματα HACCP and OSHAS.

Συστήματα ποιότητας και ασφάλειας και πιστοποιήσεις

- ISO 9001/2015
- ISO 14001/2015
- HEALTH AND SAFETY OSHAS 18001/2007
- FOOD SAFETY MNGMNT 22000/2005
- HACCP