Ευρωπαϊκά προγράμματα

Το LCEducational από την έναρξη της λειτουργίας του συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά προγράμματα που προωθούν τη καινοτομία και δίνουν ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε νέες μεθοδολογίες και πρακτικές, όπως και την ανταλλαγή καλών πρακτικών .

Βασικό μέλημα η προώθηση και ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης, μέσω προγραμμάτων έρευνας και σχεδιασμού καινοτόμων πακέτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, από όλη την Ευρώπη. Μέσω των προγραμμάτων αυτών δίνει την ευκαιρία σε Κύπριους  επαγγελματίες, φοιτητές , μαθητές και άλλους νέους με ή χωρίς λιγότερες ευκαιρίες καθώς και ενήλικες, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν εμπειρία και γνώση  και να προσφέρουν εθελοντική ή επαγγελματική εργασία στο εξωτερικό.

Για την υλοποίηση όλων αυτών των προγραμμάτων , το LCEducational  συνεργάζεται άμεσα ή έμμεσα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , καθώς και τους αντίστοιχους θεσμούς στη Κύπρο, με το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Υπουργείο Άμυνας, Υπουργείας Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και με την Εθνική και Κεντρική Υπηρεσία Erasmus +.

Erasmus +

Προγράμματα Erasmus + στα οποία το LCEducational αποτέλεσε σημαντικό εταίρο.

LdV Partnerships/ EUROPA CLASS (2009-2011)

LdV TOI Project /Creating a Common Foundation in Care (CCFC) with the ECC(2009-2011)

LdV TOI Project/ “Appropriate Provisions for Students with Behavioral problems and Psychiatric Disorders” (APPRO) (2011-2013)

LdV TOI Project/ Not Patients but Citizens with Rights(2012-2014)
Erasmus KA1/ United in Change (2018)

LdV Mobility/ “Share experience and practices in social care” (2010- Wurzburg, Germany)

LdV Mobility/ “Assistance, counseling and training for unemployed adults, techniques and edification” (2012, Alkmaar, Netherlands)

LdV Mobility/ “New Perspectives in Alzheimer’s Disease” (2015, Edinburg, Scotland)

KA2 Intense - Innovative and Integrated New Solutions for Sustainable Employability Διάρκεια 2016-2019

KA2 EMISC - European Mentoring in Social Care Διάρκεια 2015-2018

KA2- Promoting Social, Emotional, and Learning Skills of Students with and without Special Education Needs by Developing Teachers’ Capabilities in Music, Dance and Digital Competences Διάρκεια 2018-2021

Transition from School into the after-school life through methods of person-centred planning Διάρκεια 2017-2019

KA1 Learning Mobility of Individuals – Δρόμοι μετάβασης στην εργασία- Transition Pathways to Employment Διάρκεια 2018-2019

KA1 Learning Mobility of Individuals- Δικαίωμα στην ΕΕΚ , Δικαίωμα στην Εργασία Right to VET right to employment Διάρκεια 2017-2018

Άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουείναι πρόγραμμα που γίνεται από  το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Κύπρο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για τη περίοδο 2016-2019 και η υλοποίηση του ανατέθηκε μετά από ανοικτή πρόσκληση , στο LCEducational.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι νέοι θα είναι ενήμεροι ως προς τις προοπτικές δράσης και συμμετοχής τους ως ευρωπαίοι πολίτες καθώς και όπως επίσης ότι κατανοούν τη σημασία που έχει η συμμετοχή τους στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019.

Στο πρόγραμμα λαμβάνουν μέρος 25 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (λύκεια)  και σχολεία επαγγελματικής κατάρτισης (τεχνικές σχολές) από όλη τη Κύπρο, με την άμεση συμμετοχή άνω των 60 καθηγητών και 120 μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν δυο επιμορφωτικά εργαστήρια-σεμινάρια  για ενημέρωση και πληροφόρηση. Μαθητές και εκπαιδευτικοί οργανώνουν στα σχολεία και στις πόλεις τους, καινοτόμες δράσεις που σκοπό έχουν τη προώθηση της ιδέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Εθνικός Σχολικός Διαγωνισμός

Ο Εθνικός Σχολικός Διαγωνισμός είναι πρόγραμμα Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής επιτροπής στη Κύπρο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και για τη περίοδο 2016-2020, ανατέθηκε η υλοποίηση του μετά από ανοικτή πρόσκληση,  στο LCEducational .

Στόχος είναι η αύξηση της γνώσης  σε θέματα σχετικά με την Ε.Ε., ειδικά όσον αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. καθώς και τον αντίκτυπο των πολιτικών της Ε.Ε. στην καθημερινή μας ζωή. Επίσης στοχεύει στη γνωστοποίηση των προγραμμάτων της Ε.Ε. έτσι ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες.

Στο πρόγραμμα λαμβάνουν μέρος 39 λύκεια και τεχνικές σχολές  από όλη τη Κύπρο, με την άμεση συμμετοχή άνω των 80 καθηγητών και 1400 μαθητών.

Οι δράσεις του Εθνικού Σχολικού διαγωνισμού περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές ημερίδες και εργαστήρια, επαρχιακούς διαγωνισμούς, τελικό διαγωνισμό και ταξίδι για 2 εκπαιδευτικούς και 8 μαθητές στα θεσμικά όργανα στις Βρυξέλες ή στο Στρασβούργο.

Get informed-Participate Vote

Το πρόγραμμα Get informed-Participate Vote/Πληροφορούμαι-Συμμετέχω-Ψηφίζω, σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από το LCEducational  για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από ανοικτή πρόσκληση, τα έτη 2017-2018. Η υλοποίηση έγινε με την συνεργασία του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Κύπρο, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και του Υπουργείου Άμυνας. Στόχο είχε την κινητοποίηση των νέων έτσι ώστε να κατανοήσουν την αξία της ενεργής πολιτότητας και να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους, προσδοκώντας να εξασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις Ευρωεκλογές το Μάιο του 2019. Ως εκ τούτου έγιναν παρουσιάσεις και εργαστήρια σε λύκεια, τεχνικές σχολές, πανεπιστήμια, στρατόπεδα και ενημερώθηκαν άμεσα άνω των 1000 νέων  και άνω των 400 έκαναν τη διαδικασία για έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη προβολή τηλεοπτικού-βιντεο σποτ, το οποίο βραβεύτηκε σε διαγωνισμό που διεξήχθην στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος. Ο νικητής αυτού του διαγωνισμού καθώς και άλλοι 5 νέοι-συμμετέχοντες, μετά από κλήρωση, έλαβαν ως βραβείο ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες.

Uniting Youth In Cyprus

To πρόγραμμα Uniting Youth In Cyprus, που οργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Κύπρο με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού του Ευρωκοινοβουλίου και η υλοποίηση του ανατέθηκε, μετά από ανοικτή πρόσκληση, στο LCEducational και υλοποιήθηκε το 2016.    Στόχος του, ήταν να προσεγγίσει ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους νέους και να δημιουργήσει ένα πυρήνα νέων που θα δρουν ως πολλαπλασιαστές και θα προωθούν τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ και την ειρηνική συνύπαρξη στην Κύπρο.