Σεμινάρια

Το LCEducational εδρεύει στη Λεμεσό αλλά σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί καταρτίσεις και σεμινάρια, τόσο σε Εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πολλές από τις προσφερόμενες καταρτίσεις είναι εγκεκριμένες και συγχρηματοδοτούμενες από την ΑνΑΔ. Ως ένας σύγχρονος και ευέλικτος εκπαιδευτικός οργανισμός, μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, οργανισμού, ή άλλου φορέα με στόχο την αναβάθμιση των προσόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού όπως και των ιδίων των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σκοπός

Σκοπό έχει να συμβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης και των εξελίξεων, με εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ή οργανισμού, με υψηλή επιστημονική ποιότητα αξιοπιστία και εγκυρότητα.

Συνεργάτες-Εκπαιδευτές

Οι συνεργάτες-εκπαιδευτές του LCEducational είναι άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες ή/και ακαδημαϊκοί, αναγνωρισμένοι ως εκπαιδευτές με εμπειρία όχι μόνο στη Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό.

Μερικά Προγράμματα

Πιο κάτω θα βρείτε ενδεικτικά κάποια προγράμματα τα οποία σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται από την ομάδα του LCEducational.

 • Συνοδοί Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες – Διάρκεια 60 ωρών
 • Κατάρτιση Λειτουργών Τρίτης Ηλικίας – Διάρκεια 60 και 90 ωρών
 • Κατάρτιση Συνοδών/Φροντιστών/Σχολικών Βοηθών και συναφών επαγγελμάτων -Διάρκεια 100 ωρών
 • Έγκαιρη Παρέμβαση Στο Νηπιαγωγείο- Διάρκεια 14 ωρών
 • Αξιολόγηση ειδικών αναγκών παιδιών της προσχολικής ηλικίας -Διάρκεια 14 ωρών
 • Εισαγωγική Εκπαίδευση Λειτουργών Αμεα Στην Αυτο-Συνηγορία (Self-Advocacy) – Διάρκεια 25 ωρών
 • Κατάρτιση Λειτουργών Υγείας Για Την Άνοια/Συγχρονες Προσεγγίσεις Για Την Αντιμετώπιση Της – Διάρκεια 18 ωρών
 • Ευρωπαϊκές Αρχές &Αξίες για Διευθυντικά Στελέχη Στο Τομέα Της Φροντίδας – Διάρκεια 14 ωρών
 • Σύγχρονες Προσεγγίσεις Στην Εξυπηρέτηση Πελατών Με Συμπτώματα Άνοιας – Διάρκεια 7 ωρών
 • Σύγχρονες Προσεγγίσεις Στην Εξυπηρέτηση Πελατών ΑμεΑ -Διάρκεια 7 ωρών
 • Ασφάλεια και υγεία στην εργασία και κατά τη μεταφορά ατόμων Γ’ ηλικίας -Διάρκεια 18 ωρών
 • Κατάρτιση λειτουργών Κοινωνικής Φροντίδας σε θέματα πρόληψης εργασιακών κινδύνων -Διάρκεια 16 ωρών
 • Αποτελεσματική επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο – Διάρκεια 20 ωρών
 • Αποτελεσματική διαχείριση Πελατών σε στέγη Ηλικιωμένων – Διάρκεια 28 ωρών
 • Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση Πελατών σε Ίδρυμα Ενηλίκων Ατόμων με Αναπηρία/ΑμεΑ – Διάρκεια 28 ωρών
 • Κατάρτιση Λειτουργών για Ενήλικα Άτομα με Αναπηρία – Διάρκεια 36 ωρών
 • Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Βελτίωση της Επιχείρησης -Διάρκεια 20 ωρών
 • Πρώτες Βοήθειες Στην Εργασία – Διάρκεια 12 ωρών
 • Βελτίωση Παραγωγικότητας, Ανάπτυξη & Αξιοποίηση Σχολικών Βοηθών Αμεα – Διάρκεια 15 ωρών
 • Κατάρτιση Λειτουργών Υγείας για την Άνοια – Διάρκεια 18 ωρών
 • Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης ΑμεΑ – Διάρκεια 21 ωρών
 • Καινοτομία και Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση Πελατών – Διάρκεια 9 ωρών
 • Επιχειρησιακή γλωσσική επικοινωνία – Διάρκεια 20 ωρών
 • Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες στη Φροντίδα ατόμων τρίτης Ηλικίας – Διάρκεια 25 ωρών
 • Βελτίωση και Ανάπτυξη της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών – Διάρκεια 18 ωρών
 • Συμβουλευτική της Απασχόλησης – Διάρκεια 18 ωρών
 • Τεχνικές δεξιότητες και χρήση εργαλείων για την επιτυχή μετάβαση στην αγορά εργασίας» – Διάρκεια 18 ωρών
 • Ευρωπαϊκές Αρχές και αξίες για διευθυντικά στελέχη στο τομέα της φροντίδας – Διάρκεια 20 ωρών
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη εξυπηρέτηση πελατών με συμπτώματα Άνοιας – Διάρκεια 7 ωρών
 • Άνοια και πρακτικές συμβουλές διαχείρισης – Διάρκεια 14 ωρών
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη εξυπηρέτηση πελατών ΑμεΑ- Διάρκεια 7 ωρών
 • Νέα προοπτική στην Ειδική εκπαίδευση – Διάρκεια 7 ωρών
 • Θετική υποστηρικτική Παρέμβαση σε άτομα που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΑμεΑ, Τρίτης Ηλικία, Άνοια, κτλ) – Διάρκεια 24 ωρών
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού στο τομέα της Φροντίδας – Διάρκεια – Διάρκεια 14 ωρών
 • Εκπαιδεύοντας ΑμεΑ για θέματα αυτοσυνηγορίας
 • Ασφάλεια και Υγεία σε χώρους εργασίας – Διάρκεια 12 ωρών
 • Κακοποίηση και ΑμεΑ – Διάρκεια 7 ωρών
 • Αποτελεσματική Ομάδα – Διάρκεια 24 ωρών
 • Α Βοήθειες – Διάρκεια 6 ή 12 ή 18 ωρών
 • Αποτελεσματική επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις – Διάρκεια 21 ωρών
 • Γλώσσα του σώματος – Διάρκεια 7 ωρών
 • Παρακίνηση/Motivation στον εργασιακό χώρο – Διάρκεια 14 ωρών
 • Καινοτομία και δημιουργικότητα – Διάρκεια 14 ωρών
 • Σύγχρονες τεχνικές βελτίωσης τηλεφωνικής επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών- Διάρκεια 7 ωρών
 • Μετατρέποντας τη κρίση σε ευκαιρία – Διάρκεια 12 ωρών
 • Χτίσιμο ομάδας/Team Building – – Διάρκεια 14 ωρών
 • Βέλτιστες πρακτικές για την εξυπηρέτηση πελατών – – Διάρκεια 14 ωρών
 • Κώδικας δεοντολογίας και Συμπεριφοράς – – Διάρκεια 12 ωρών
 • Οργάνωση Συνεδριάσεων – Διάρκεια 7 ωρών
 • Οργάνωση εκδηλώσεων – Διάρκεια 14 ωρών
 • Πώς να γίνω καλύτερος Ηγέτης – Διάρκεια 14 ωρών
 • Ηγεσία –Διοίκηση προσωπικού – Διάρκεια 12 ωρών
 • Νομοθεσία για το Διαδίκτυο  και για ηλεκτρονικές συναλλαγές – Διάρκεια 7 ωρών
 • Θέματα Επικοινωνίας και Διαχείρισης Συγκρούσεων στον Εργασιακό χώρο – Διάρκεια 35 ωρών
 • Επίλυση προβλημάτων – Διάρκεια 20 ωρών
 • Διαχείριση αλλαγής στον εργασιακό χώρο – Διάρκεια 7 ωρών
 • Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες – Διάρκεια 7 ωρών
 • Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και πρακτική εφαρμογή – Διάρκεια 7 ωρών
 • Σύγχρονες αρχές για τη Καθοδήγηση στην Εργασία για ΑμεΑ/Job Coaching – Διάρκεια 35 ωρών
 • Ευρωπαϊκή Καθοδήγηση στη Κοινωνική φροντίδα – Διάρκεια 7 ωρών
 • Προσωπομετρική εκπαίδευση και φροντίδα – Διάρκεια 12 ωρών