LC EDUCATIONAL

Το Κέντρο Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Συμβουλευτικής LCEducational είναι ένας σύγχρονος και ευέλικτος οργανισμός, ο οποίος μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, οργανισμού, ή άλλου φορέα.

Τo LCEducational ιδρύθηκε το 2009 και βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στη Λεμεσό και οι χώροι του προσφέρονται για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων και σεμιναρίων.

Είναι πιστοποιημένο Κέντρο και  Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης  (ΚΕΚ & ΔΕΚ),  καθώς και εγκεκριμένο Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού(ΑΝΑΔ).

Χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο σύγχρονα, δυναμικά, καινοτόμα και πρωτοποριακά εκπαιδευτικά ιδρύματα με βασική αρχή του την αρχή της εξελισσόμενης κοινωνίας της γνώσης.

Ειδικότερα ασχολείται  με την αξιολόγηση αναγκών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, που βασίζονται στην ενημερωμένη γνώση και τις σύγχρονες μεθοδολογίες συμβουλευτικής και εκπαίδευσης, σε θέματα, κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας, ειδικής συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, ευάλωτων ομάδων , τρίτης ηλικίας, νέων, επικοινωνίας, ξενοδοχειακής βιομηχανίας και άλλων συναφή θεμάτων.

Επίσης προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν την αξιολόγηση επαγγελματικών προσόντων.

Χάρη στην εξειδίκευση των συνεργατών του και ταυτόχρονα, στη μεθοδική εργασία και την υψηλή τεχνογνωσία, το LCEducational διακρίνεται για το περιβάλλον ποιότητας σε όλα τα επίπεδα και βέβαια, για την ισχυρή του διασύνδεση με οργανωμένους φορείς σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πυρήνας λειτουργίας

Στον πυρήνα της λειτουργίας του είναι οι συνεργάτες και εκπαιδευόμενοι του , που σε συνδυασμό με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση και την κοινωνική ευθύνη την οποία εφαρμόζει σε κάθε επίπεδο, εμπεδώνει τις αρχές της αριστείας, χρησιμοποιώντας σύγχρονες προσεγγίσεις για τα θέματα κατάρτισης και συμβουλευτικής.

Αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων

Ως ένας καινοτόμος εκπαιδευτικός οργανισμός, παρέχει τη δυνατότητα σε όλους, να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους, με συνεχόμενες ευκαιρίες κατάρτισης και επιμόρφωσης, μέσω σύγχρονων μεθόδων διαδραστικής μάθησης, προγραμμάτων πρακτικής άσκησης,  καθώς εκπαιδεύσεων στη Κύπρο και στο εξωτερικό μέσω κυρίως προγραμμάτων.

Πιστοποιήσεις

Το LCEducational είναι πιστοποιημένο ΚΕΚ και ΔΕΚ (Κέντρο και Δομή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης)  και συνεργάζεται με την ΑνΑΔ/Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για την εφαρμογή επιχορηγούμενων συγχρηματοδοτούμενων ή/και προκηρυσσόμενων δραστηριοτήτων κατάρτισης. Επίσης οι χώροι του προσφέρονται προς ενοικίαση για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων και σεμιναρίων.  Οι μόνιμοι εκπαιδευτές του είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές της ΑνΑΔ.

Eπιστημονική Oμάδα

Η επιστημονική ομάδα του LCEducational,  αποτελείται από ένα αριθμό σταθερών  καθώς και εξωτερικών συνεργατών, όπως, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και εκπαιδευτές με διαφορετικό προφίλ και  επαγγελματικά προσόντα.

Το LCEducational προσφέρει

 • Εκπαίδευση/κατάρτιση επαγγελματιών
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στη Κύπρο και στο εξωτερικό
 • Σεμινάρια και καταρτίσεις που απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε εκπαιδευτικούς, θεραπευτές, διευθυντικά στελέχη και άλλους ειδικούς που ασχολούνται με παιδιά, μαθητές, ΑμεΑ, Τρίτη ηλικία, καθώς και ζητήματα επικοινωνίας, σχέσεων , κτλ
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα στη Κύπρο και στο εξωτερικό για νέους
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαλείων
 • Πιστοποιημένο Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών προσόντων
 • Χώρος υποδοχής και εποπτείας για πρακτική άσκηση φοιτητών
 • Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με εξειδίκευση στην εκπαίδευση σε ζητήματα ειδικής αγωγής, συμπερίληψης, κτλ, ( εκπαίδευση εκπαιδευτών, δάσκαλων, βοηθών δασκάλων, φροντιστών, σχολικών βοηθών, συνοδών)
 • Τμήμα με Υπηρεσίες Μετάβασης στην εργασία/Transition Service, για ΑμεΑ που βασίζεται στην προσωπο-κεντρική εκπαίδευση μέσω της αξιολόγησης, για ισότιμη ένταξη των ατόμων στη ζωή και αγορά εργασίας
 • Επικεφαλής Συνεργάτης/Lead partner, του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Φροντίδας ECC /European Care Certificate
 • Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (Στέγες Ηλικιωμένων, Κέντρα Ημέρας, Ιδρυματικούς Χώρους, Κέντρα αποκατάστασης, Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, κτλ)
 • Υπηρεσίες έρευνας
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Πολιτιστικά προγράμματα

Το LCEducational ως εξειδικευμένο κέντρο στα ζητήματα εκπαίδευσης, προσφέρει τις υπηρεσίες του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,  σε άλλους οργανισμούς και φορείς,  με στόχο το σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεδρίων,  σεμιναρίων, εργαστηρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων.

Μοναδική εμπειρία

Ως εκπαιδευτικός οργανισμός, παρέχουμε στους εκπαιδευόμενους και συνεργάτες μας, μια μοναδική εμπειρία βιωματικής σύγχρονης μάθησης εκεί και όπου χρειάζεται, δημιουργώντας έτσι το κατάλληλο συμπεριληπτικό περιβάλλον προσφοράς ουσιαστικών πλεονεκτημάτων για όλους, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στο ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας.

Ενδεικτικοί Συνεργάτες / Φορείς

 • Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Κύπρο
 • Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Κύπρο
 • Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
 • Υπουργείο Εσωτερικών
 • Υπουργείο Άμυνας
 • Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
 • Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας
 • ΑνΑΔ
 • ΕΒΕΛ
 • Coventry University
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης
 • Πανεπιστήμιο Μάλαγας
 • EASPD – Βέλγιο
 • SBH – Γερμανία
 • Robert Kummert Academie – Γερμανία
 • Rattviksskolan & Viksjoforbaletten – Σουηδία
 • ONMiC -Ιταλία
 • Eskwadraat -Ολλανδία
 • OU Vestifex -Εσθονία
 • E.C.D. MIRA SINTRA – Πορτογαλλία
 • CUDV Draga – Σλοβενία
 • Hand in Hand Foundation – Ουγγαρία
 • Fundatia Alpha Transilvanía – Ρουμανία