ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ

Τo LCEducational ιδρύθηκε το 2009 και βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στην
Λεμεσό. Είναι εγκεκριμένo Κέντρο Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Κατάρτισης, Έρευνας και Συμβουλευτικής το οποίο βασίζεται στις αρχές της εξελισσόμενης κοινωνίας της γνώσης.

Η επιστημονική ομάδα του LCEducational, αποτελείται από ένα αριθμό εργαζομένων καθώς και εξωτερικών συνεργατών, όπως διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί καθώς και εγκεκριμένων εκπαιδευτών με διαφορετικό προφίλ και επαγγελματικά προσόντα.

Σας καλωσορίζω στο LCEducational, ένα καινοτόμο και ξεχωριστό Κέντρο Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Συμβουλευτικής .

Χάρη στο υψηλό επίπεδο ευθύνης και ταυτόχρονα, στη μεθοδική και καινοτόμα εργασία που μας χαρακτηρίζει το LCEducational μπορεί να χαρακτηριστεί ως το πρώτο και μοναδικό εκπαιδευτικό κέντρο που ασχολείται συστηματικά με την κατάρτιση επαγγελματιών και ατόμων, που εργάζονται στον ευρύτερο τομέα των κοινωνικών επιστημών, της ειδικής αγωγής, της κοινωνικής φροντίδας, τρίτης ηλικίας, της εκπαίδευσης διαφορετικών ομάδων, και της τουριστικής βιομηχανίας.

Είναι επίσης το πρώτο και μοναδικό κέντρο το οποίο προσφέρει εξειδικευμένο πρόγραμμα- «Transition Service», το οποίο αφορά την αξιολόγηση και εκπαίδευση ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, για ένταξη τους στην αγορά εργασίας, το οποίο είναι ανθρωποκεντρικά(person-centre) σχεδιασμένο.

Όλες οι δράσεις του οργανισμού μας είναι σχεδιασμένες με πυρήνα τον άνθρωπο και απώτερο στόχο έχουν την άμεση ή έμμεση βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων.

Με υψηλό το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης το LCEducational προσφέρει προγράμματα και ευκαιρίες ανάπτυξης προς τους εκπαιδευομένους και τη κοινωνία γενικότερα.

Γι’ όλους αυτούς – και όχι μόνο - λόγους, το LCEducational συγκροτεί αφενός σημαντικό μέρος του κοινωνικού και πολιτισμικού ιστού της χώρας μας και αφετέρου ένα από τα πιο καινοτομικά εκπαιδευτικά ιδρύματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ως εκπαιδευτικός οργανισμός, παρέχουμε στους εκπαιδευόμενους και συνεργάτες μας, μια μοναδική εμπειρία βιωματικής σύγχρονης μάθησης, εκεί και όπου χρειάζεται, δημιουργώντας έτσι το κατάλληλο συμπεριληπτικό περιβάλλον προσφοράς ουσιαστικών πλεονεκτημάτων για όλους, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στο ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας.