Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων στη ξενοδοχειακή βιομηχανία

Το LCEducational σε συνεργασία με ξενοδοχειακές μονάδες λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο για την «Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων» στην Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία. Το εξεταστικό μας κέντρο καλύπτει τα πεδία: Παράθεση Φαγητών και Ποτών, Παρασκευή και Παράθεση Ποτών και Οροφοκομία.
Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την εξέταση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ατόμου και την πιστοποίηση των επαγγελματικών του προσόντων.
Το πιστοποιητικό Επαγγελματικών Προσόντων που θα απονέμεται στους επιτυχόντες θα αποτελεί ένα αξιόπιστο εφόδιο για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία οπουδήποτε εντος Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες, εργαζόμενους, ανέργους και οικονομικά αδρανείς που επιθυμούν να εξεταστούν για πιστοποίηση των επαγγελματικών τους προσόντων, έτσι ώστε να διευκολυνθούν στην εξασφάλιση εργασίας ή στην ανέλιξη τους.

Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες είναι πολλαπλά διότι επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και διευκολύνεται η εξασφάλιση εργασίας στους ανέργους και βοηθά στην ανέλιξη των εργαζομένων.

Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις που προωθούν την πιστοποίηση των εργοδοτουμένων τους, πετυχαίνουν την αναβάθμιση του ανθρώπινου τους δυναμικού με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Τέλος, γίνεται μια προσπάθεια θεσμοθέτησης της διαδικασίας αυτής και αναμένεται σύντομα να γίνει απαραίτητη η απόκτηση της εν λόγω πιστοποίησης.

Η διαδικασία της εξέτασης είναι απλή. Καταρχήν οι συμμετέχοντες γεμίζουν μια αίτηση πάνω στην οποία πέραν από τα προσωπικά τους στοιχεία πρέπει να αναφερθεί το Πεδίο στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν αλλά και το επίπεδο. Τα επίπεδα καθορίζονται με τον εξής τρόπο:

Επίπεδο 3

Απόφοιτος 10ετούς εκπαίδευσης σε σχετικό πεδίο και πείρα 1 χρόνο. Απόφοιτος Γυμνασίου και πείρα 2 χρόνια
ή
3 χρόνια επαγγελματική πείρα

Επίπεδο 4

Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό κλάδο ή απόφοιτος 10ετούς εκπαίδευσης και πείρα 2 χρόνια. Απόφοιτος Γυμνασίου και πείρα 3 χρόνια
ή
5 χρόνια επαγγελματική πείρα

Επίπεδο 5

Απόφοιτος ανώτερης εκπαίδευσης σε σχετικό κλάδο ή απόφοιτος λυκείου ή τεχνικής σχολής και πείρα 2 χρόνια. Απόφοιτος 10ετούς εκπαίδευσης και πείρα 3 χρόνια
ή
5 χρόνια επαγγελματική πείρα

Ακολούθως οι αιτήσεις στέλνονται στην ΑνΑΔ όπου εγκρίνονται ή απορρίπτονται. Εάν εγκριθούν παίρνουν σειρά για εξέταση.
Η εξέταση γίνεται στους χώρους των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων, σε ομάδες των τριών ατόμων και από εξεταστές οι οποίοι έχουν εγκριθεί και εκπαιδευτεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Τα πεδία εξέτασης είναι ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (3,4,5)

ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ (3,4,5)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΟΤΩΝ (4)

Στην παρένθεση φαίνονται τα επίπεδα του κάθε πεδίου. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει να εξεταστεί σε ένα επίπεδο μόνο.

Οι συναντήσεις της πιστοποίησης /εξέτασης μπορεί να είναι 2, 3 ή 4 για 3 ώρες κάθε φορά ανάλογα με το πεδίο και το επίπεδο που εξετάζονται οι υποψήφιοι.

Η εξέταση μπορεί να είναι θεωρητική, πρακτική και γραπτή και γίνεται στην Ελληνική γλώσσα . Πριν από την εξέταση οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται εγκαίρως για τις μέρες και τις ώρες και επίσης τους δίνεται υλικό έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες ή τις επιχειρήσεις στην διαδικασία εξέτασης και πιστοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο LCEducational .