Πρακτική άσκηση φοιτητών

Χώρος υποδοχής

Χώρος υποδοχής για πρακτική άσκηση φοιτητών από πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

Πρακτική άσκηση και εποπτεία

Εγκεκριμένος χώρος για πρακτική άσκηση και  εποπτεία φοιτητών  Εργοθεραπείας.

Erasmus+

Ευκαιρίες για φοιτητές για συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus+, στο εξωτερικό.