Θ.Π

Θ.Π

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας,  η LCEducational έχει επιδείξει σοβαρότητα, επαγγελματισμό και συνέπεια.  Το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό χαρακτηρίζεται από ήθος, υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Με άρτια προετοιμασία και συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα, η ικανότητα στην αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο καθώς και η ικανότητα δημιουργίας ενός περιβάλλοντος αμοιβαίας και αποτελεσματικής συνεργασίας συνέβαλαν στην πραγματοποίηση κάθε έργου με επιτυχία. Η συνεργασία μας υπήρξε άριστη.

Θ.Π

Ανώτερη Λειτουργός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

LC EDUCATIONAL
2019-02-15T14:29:11+00:00

Θ.Π

Ανώτερη Λειτουργός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας,  η LCEducational έχει επιδείξει σοβαρότητα, επαγγελματισμό και συνέπεια.  Το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό χαρακτηρίζεται από ήθος, υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Με άρτια προετοιμασία και συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα, η ικανότητα στην αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο καθώς και η ικανότητα δημιουργίας ενός περιβάλλοντος αμοιβαίας και αποτελεσματικής συνεργασίας συνέβαλαν στην πραγματοποίηση κάθε έργου με επιτυχία. Η συνεργασία μας υπήρξε άριστη.

Previous

Next

News & Announcements
Here you will be able to see our news and announcements
Contact Details
  • 3 Lykourgou Street, 3012, Limassol - Cyprus
  • +357 25661614
  • +357 25661625
  • info@lceducational.com
WORKING HOURS
Mon - Fri 08:00 - 18:00