Φόρτωση Εκδηλώσεις

« All Events

Erasmus+ / Rhythm4inclusion

26 Σεπτεμβρίου, 2019 @ 12:00 πμ - 31 Οκτωβρίου, 2020 @ 11:59 μμ

Το πρόγραμμα απευθύνεται άμεσα στην ανάγκη προώθησης της κοινωνικής ένταξης στo σχολείο, αναπτύσσοντας  και εφαρμόζοντας μια καινοτόμο μεθοδολογία συνδυασμού μουσικής και χορού για την προώθηση των κοινωνικών, συναισθηματικών και μαθησιακών δεξιοτήτων των μαθητών με επίκεντρο τις μικτές τάξεις διδασκαλίας με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η καινοτόμος προσέγγιση μάθησης που θα διερευνηθεί, προωθεί τη χρήση του ρυθμού για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών και την προώθηση ενός κλίματος συνεργασίας και σεβασμού στην τάξη. Το έργο αυτό θα κινηθεί ένα βήμα πιο πέρα ​​για να επικεντρωθεί στο ρυθμό (τόσο στη μουσική όσο και στον χορό και τον συνδυασμό τους) και πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της εμπλοκής και της συνεργασίας των μαθητών, ενώ παράλληλα προωθεί τη χρήση ρυθμικών καλλιτεχνικών τεχνικών, για τη διαχείριση της τάξης και  προσδοκεί την αποτελεσματική ένταξη όλων των παιδιών στη διαδικασία μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Το έργο θα συμβάλει στην ενίσχυση του προφίλ του διδακτικού επαγγέλματος, αρχικά προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για την προώθηση της συμμετοχικής μάθησης με τη χρήση τεχνών και συγκεκριμένων Μουσικών και Χορού, δεύτερον με την απόκτηση ψυχοπαιδαγωγικών δεξιοτήτων και γνώσεων που θα επιτρέπουν τον εντοπισμό των μοναδικών χαρακτηριστικών και των αναγκών των μαθητών τους, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης στην τάξη. Τέλος, το έργο θα προωθήσει επίσης την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς και θα τους δώσει το κίνητρο και την ικανότητα να τεκμηριώσουν τις διδακτικές τους πρακτικές και εμπειρίες με τη μορφή ψηφιακών ιστοριών, χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την περαιτέρω ανταλλαγή ιδεών με τους συνομηλίκους τους ζωντανές κοινότητες πρακτικής που θα τους υποστηρίξουν στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες.

 

Λεπτομέρειες

Αρχή:
26 Σεπτεμβρίου, 2019 @ 12:00 πμ
Τέλος:
31 Οκτωβρίου @ 11:59 μμ
Κατηγορία Εκδήλωση: