lceducational
cyprus training cyprus training center
 
 
cyprus
 
cyprus
 
cyprus
 
cyprus
 
cyprus
 
cyprus
 
cyprus
 
cyprus
 
cyprus
  TRANSITION

TRANSITION

Η επιτυχς μετβαση απ το κσμο του δομημνου σχολεου στην εργασα, δεν μπορε να αφνεται στη τχη. Απαιτε πολλ και σκληρ δουλει και πρπει να εναι σταδιακ και μεθοδευμνη.

Απ την λλη εναι επιβεβαιωμνο τι η  φοτηση σε να σχολεο ακμη και σε μια ακαδημακ δομ δεν προποθτει και την απκτηση επαγγελματικν δεξιοττων.

Η μετβαση στην ενλικη ζω εναι μια συναρπαστικ στιγμ για τους νους γιατ φρνει μαζ της, την προοπτικ της κοινωνικς και οικονομικς ανεξαρτησας. Για κποιους , ωστσο, η πρκληση της εξερεσης εργασας μιας ικανοποιητικς απασχλησης, μπορε να εναι αποκαρδιωτικ, καθς αυτ η προσπθεια μπορε να εκδηλνει και την αδυναμα να αποδεξουν στον διο τον εαυτ τους αλλ και στους λλους , τι εναι παραγωγικ μλη της κοινωνας. Αυτ  μπορε να επισκισει λη τη χαρ, τον ενθουσιασμ και την ρεξη και να δημιουργσει μια ασθηση απογοτευσης και αρνητικτητας, σε μια περοδο ζως  που προορζεται να εναι γεμτη ελπδα.

Μπορετε να κατεβσετε το φυλλδιο μας απο εδ: Μπροστ / Πσω

«Εναι δσκολο για οποιοδποτε να αισθνεται θετικ για τις μελλοντικς επαγγελματικς προοπτικς του, ταν δη χει μπλοκαριστε στο εππεδο της εισδου.»


To Κντρο Εκπαδευσης , Κατρτισης ρευνας και Συμβουλευτικ LCEducational , σε μια προσπθεια προσφορς εκπαιδευτικν προγραμμτων  χωρς αποκλεισμος διευρνει την λειτουργα του , σχεδιζοντας και υλοποιντας τη πρωτοποριακ υπηρεσα Transition©. Η σγχρονη κοινωνα της γνσης και της οικονομας θτουν στις  προτεραιτητες τους την αντιμετπιση της λλειψης δεξιοττων και προσντων, τσι στε να δημιουργηθον νοι που να μπορον και να εναι ανταγωνιστικο αντιμετωπζοντας και το σημαντικ πρβλημα της ανεργας. 

Υπηρεσα TRANSITION©
Το Transition© εναι μια πρωτοποριακ για τα Κυπριακ δεδομνα υπηρεσα, βασισμνη στη αντστοιχη φιλοσοφα που ξεκνησε τα πρτα της βματα στις Ηνωμνες πολιτεες Αμερικς τη δεκαετα του 70 και λειτουργε με επιτυχα σε πολλς χρες της Ευρπης, σμερα.

ρχεται να καλψει να μεγλο κεν και μια μεγλη ανγκη των νων οι οποοι αναζητον εργασα αλλ  εναι αντοιμοι και αδυνατον χι μνο να βρουν αλλ και να ενταχθον, να διεκδικσουν και να διατηρσουν μια θση εργασας.

Η υπηρεσα Transition© προσφρει προγρμματα σε αυτος που χουν ανγκη απ πρσθετες δεξιτητες, γνσεις και εμπειρες, προωθντας  και αναπτσσοντας  την βελτωση, απκτηση και αναβθμιση επαγγελματικν δεξιοττων για συμμετοχ στην αγορ εργασας και στην απασχληση.

Η υπηρεσα Transition© σχεδιστηκε, οργανθηκε και συντονζεται απ το Κντρο Εκπαδευσης , Κατρτισης ρευνας και Συμβουλευτικ LCEducational.


Βασικ Χαρακτηριστικ
Τα  προγρμματα  χαρακτηρζονται απ ευελιξα και προσαρμοστικτητα στις ανγκες των εκπαιδευομνων. Βασικ αρχ εναι η προσωπικ εμπλοκ του κθε εκπαιδευμενου ο οποος αποτελε και το πρωταγωνιστ καθλη τη διρκεια του προγρμματος.

Τα προγρμματα σχεδιζονται με βση τις εξατομικευμνες ανγκες του κθε εκπαιδευμενου(Tailor made)  με στχο να ανταποκριθον στις  δεξιτητες, τα προσντα και τις γνσεις που πρπει να εξασφαλσει ο καθνας τσι στε να εναι τοιμος, ενμερος και ανταγωνιστικς στις ραγδαες αλλαγς που συμβανουν και εναι βασισμνες στην οικονομα της γνσης αλλ και στη παγκσμια οικονομικ κρση. 


Στχοι

 • Εκπαδευση/Κατρτιση για απκτηση δεξιοττων εργασας
 • Εκπαδευση/Κατρτιση για απκτηση δεξιοττων ζως
 • Επιτυχς επαγγελματικ εμπειρα
 • Ανπτυξη εμπιστοσνης τσι στε να επιχειρσει στη συνχεια ο εκπαιδευμενος μια αμειβμενη εργασα
 • Να αποκτσει δεξιτητες οι οποες να τους δνουν τη δυναττητα να ξεπερσουν τα ατομικ εμπδια, τα οποα τους αποτρπουν απ το να γνουν αποδεκτο στην  ανοικτ αγορ εργασας
 • Να βελτισει την συνειδητ επιλογ των εκπαιδευομνων για εργασα και να τους βοηθσει να προσδιορσουν στρατηγικς για επαγγελματικ νταξη
 • Να υποστηρξει το εργασιακ περιβλλον για να δσει στο κθε εκπαιδευμενο τις καλτερες ευκαιρες για επαγγελματικ σκηση και εργασα.
 •  Να δσει την ευκαιρα στους εκπαιδευμενους να εργαστον υπ μορφ επαγγελματικς σκησης, σε πραγματικς εργασιακς συνθκες και να  αποκτσουν τη σχετικ εμπειρα
 • Να υλοποισουν την επαγγελματικ τους σκηση σε χρους που ταιριζουν στα ιδιατερα προσντα, ενδιαφροντα, δεξιτητες του καθενς.

 

Προγρμματα TRANSITION©
Το TRANSITION  προσφρει μια δομημνη προσγγιση προετοιμασας και εκπαδευσης, με τους διους τους  εκπαιδευομνους  να αποτελον τους πρωταγωνιστς και να υποστηρζουν την μετβαση τους στην απασχληση/εργασα.
 Κθε  εκπαιδευμενος στο πργραμμα  μετβασης στην εργασα, χει το ατομικ Σχδιο Μετβασης, που εναι προσωπομετρικ. Οι υπηρεσες προσαρμζονται στις ανγκες  και τους στχους για απασχληση του καθενς ξεχωριστ .
Η υπηρεσα «TRANSITION©» προσφρει τα πιο κτω προγρμματα:

 • «TRANSITION©» after school / μετ το σχολεο

Απευθνεται σε νους 15 ετν και νω οι οποοι χουν διακψει τη φοτηση τους στο σχολεο για οποιοδποτε λγο. Το πργραμμα εναι 15 ρες εβδομαδιαως και οι ρες κατανμονται ανλογα με το ατομικ σχδιο μετβασης. Περιλαμβνει εκπαδευση εξατομικευμνη και ομαδικ, πως και πρακτικ εξσκηση/εκπαδευση στην εργασα. Η διρκεια του δναται να εναι  απ 12 ως 36 μνες και χαρακτηρζεται απ αναλυτικ  πργραμμα* εκπαδευσης. Σε αυτ περιλαμβνονται :

   • Εισαγωγ - Απαρατητες Δεξιτητες
   • Βασικ Κατρτιση - Κατρτιση/εκπαδευση και νταξη στην αγορ  εργασας
   • Επιλογ επαγγλματος
   • Πρακτικ σκηση

    

 • «TRANSITION©» at school / στο σχολεο

Απευθνεται σε νους 13 ετν και νω οι οποοι φοιτον σε οποιαδποτε σχολικ δομ. Το πργραμμα σχεδιζεται σμφωνα με τις εξατομικευμνες ανγκες και το διαθσιμο χρνο του κθε μαθητ. Περιλαμβνει εκπαδευση κυρως  εξατομικευμνη αλλ και ομαδικ εκε και ταν εναι δυνατν. Περιλαμβνει επσης και πρακτικ σκηση/εκπαδευση στην εργασα, μετ την ηλικα των 15 ετν τσι πως ορζεται και στη νομοθεσα. Το πργραμμα  προσφρει λες τις πιο πνω υπηρεσες , οι οποες μως πρπει να αξιολογηθον και να προσαρμοστον ανλογα με τις ανγκες και το  διαθσιμο χρνο του κθε συμμετχοντα. 

 

 • «TRANSITION©» for all / για λους

Απευθνεται σε οποιοδποτε τομο το οποο δυσκολεεται να ενταθε στην αγορ εργασας, λγω ελλιπν δεξιοττων . Το πργραμμα εναι κυρως εξατομικευμνο και σμφωνα με τις συγκεκριμνες ανγκες που προκπτουν απ την αξιολγηση. Σχεδιζεται και υλοποιεται εξατομικευμνα.

Σε ποιους απευθνεται η Υπηρεσα Transition©

 • τομο που εγκατλειψε το σχολεο
 • τομο που εναι 13 ετν και νω και φοιτ σε σχολικ δομ
 •  τομο που εναι 15  ετν το οποο εγκατλειψε το σχολεο
 • τομο που χει κποιες ιδιατερες δυσκολες
 • τομο που δεν εναι  ενταγμνο στην αγορ εργασας
 • τομο  το οποο δεν εναι κοινωνικ ενταγμνο
 • τομο με μαθησιακς δυσκολες
 • τομο με συναισθηματικ προβλματα
 • τομο με προβλματα συμπεριφορς
 • τομο με περιορισμνες κοινωνικς δεξιτητες
 • τομο με οποιαδποτε δυσκολες νταξης στην αγορ εργασας

 

 

TRANSITION© EMPLOYMENT NETWORK

Το TRANSITION© Employment Network/ Δκτυο Εργοδοτν TRANSITION©, εναι να δκτυο που αποτελεται απ ευαισθητοποιημνες εταιρεες/επιχειρσεις, οι οποεςενσωματνουν σε εθελοντικ βση κοινωνικος προβληματισμος στις επιχειρηματικς τους δραστηριτητες και συμβλουν  στην οικονομικ ανπτυξη του τπου μας , ενισχοντας τη  βελτωση  της ποιτητας ζως των νων. Συγκεκριμνα ενδιαφρονται και εργζονται μσω των πρακτικν τους για την αντιμετπιση της  υψηλς ανεργας  των νων και την υποστριξη νων που χουν δυσκολες νταξης στην αγορ εργασας . Ενδιαφρονται να αναπτξουν την  Εταιρικ Κοινωνικ Ευθνη  και αναλαμβνουν  οικειοθελς τη δσμευση αυτ, κνοντας υπεθυνες ενργειες και  δημιουργντας μεσο αντκτυπο στις σχσεις της επιχερησης τους με την κοινωνα, αποδεχμενοι νους για πρακτικ εξσκηση στις επιχειρσεις τους. Εναι να δκτυο απ επιχειρσεις και οργανισμος, οι οποοι υποστηρζουν τα προγρμματα των υπηρεσιν TRANSITION©. Στχος της  δημιουργας του δικτου εναι η εξασφλιση κατλληλων χρων για την  επαγγελματικ εξσκηση των νων που εναι ενταγμνοι στα προγρμματα  TRANSITION©, τσι στε να χουν την ευκαιρα να αποκτσουν εμπειρα και εκπαδευση ταυτχρονα και να εναι πιο τοιμοι να διεκδικσουν μια θση στην αγορ εργασας.


To TRANSITION© Employment Network/ Δκτυο Εργοδοτν TRANSITION© σχεδιστηκε και συντονζεται απ το LCEducational.

Transition to work….your ticket to success!
 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ–ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
Διρκεια Σπουδν: 3 τη
Μαθματα:

 • Ξενοδοχειακ τχνη
 • Υποδοχ πελατν
 • Εξυπηρτηση πελατν/Σχσεις με πελτες
 • Αποτελεσματικ Επικοινωνα
 • Τεχνικς διαχερησης δσκολων πελατν
 • Αυτοφροντδα και Αυτοεικνα
 • Μεθοδολογα Easy Reading
 • Υγεα και Ασφλεια
 • Εστιατορικ Τχνη
 • Γνωριμα με βασικ φαγητ και εδσματα
 • Τρποι Σερβιρσματος του κθε εδους
 • Διαρρθμιση χρων και αλλαγς
 • Τεχνικς Τοποθτηση τραπεζιν
 • Εξοπλισμς Σερβιρσματος
 • Σκεη και τρποι τοποθτησης
 • Καννες Ελγχου
 • Περισυλλογ και ταξινμηση ιματισμο και σκευν
 • Βασικς γν?σης μαγειρικς
 • Βασικς γνσεις διαιτολογας
 • Βασικς γνσεις για ροφματα και επιδρπια
 • Τροφογνωσα
 • Μπαρ-Οινολογα και λεγχος
 • Γνσεις Ηλεκτρονικο υπολογιστ
 • Γνσεις Διαχερισης χρημτων
 • Βασικς γνσεις επικοινωνας στα Αγγλικ
 • Νομοθεσα (σχετικ)

Με την ολοκλρωση κθε τους οι εκπαιδευμενοι παρακθονται σε εξετσεις και με την επιτυχ ολοκλρωση τους παρνουν πιστοποιητικ παρακολοθησης .

 

 

cyprus training center

Website by TotalCy.Com